Jdi na obsah Jdi na menu

DACHSHUND je projekt nové trasy metra v Praze, konkrétně projekt trasy D. Ukazuje vizi zásadní trati a je založen jako transportní služba pro jižní oblast Prahy. Cena projektu je odhadnuta na 20 až 30 milliard korun. Pokud by se začalo v roce 2013, mohla by být trať hotova v roce 2020. 

 

DACHSHUND is project of new underground in Prague. Correctly project of D-line. This project shows a vision of crucial track and it is based like transportation´s service for south district of Prague. Cost is estimated by 20 to 25 thousnds million crowns. Construction of track would be completed in 2020 (start 2013).


After five years nothing happend. Only one remarkable event is the discussion about station´s design. There are two sides, one group includes Metroprojekt architects, which Metro D design looks strange, and second group jointed the student architects, which metro D design looks little bit better. However second group hasnt much impact.
           Personally I diagree with any of these designs,
due to i designed Nemocnice Krč station too, but design
by Pavla Kejdan doesnt look bad.   

Po pěti letech se nic neudálo. Jediným zaznamenatelným posunem je diskuse o designu stanic. Jsou tu dvě skupiny, jedna zastoupená metroprojektem, a jejich podivným návrhem, a druhá zastoupena studenty architektury, kteří předvedli oněco málo lepší návrhy. Druhá skupina však nemá příliš vliv.Osobně nesouhlasím z žádných uvedených návrhů, a proto jsem navrhnul vzhled stanice Nemocnice Krč také, ale návrh Pavly Kejdanové nevypadá zas tak zle.